Politika privatnosti

Privredno društvo za trgovinu ,,Taktik“ d.o.o. Beograd (dalje: Taktik d.o.o.) poštuje važeće zakonodavstvo Republike Srbije, privatnost korisnika shvata ozbiljno i nastoji da zaštiti informacije o Vama, koje sakuplja, koristi i čuva.
Time što ste posetili naš sajt, prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti i dajete nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.
Pri tom Taktik d.o.o. sakuplja minimalnu količinu podataka o Vama, prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta.
Za nekoliko opcija u okviru sajta potrebno je dostaviti nam lične podatke. Ovde spadaju mogućnosti da pošaljete reklamaciju, biografiju, prijavu za posao. Taktik d.o.o. može sakupljati sve informacije koje nam šaljete putem opcija ,,karijera“ i ,,kontakt“ (uključujući, ali se ne ograničavajući na: ime, prezime, e-mail adresu, kao i druge podatke koje ostavite na sajtu), a pri tom nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika.
Taktik d.o.o. podatke o korisnicima neće dati na korišćenje trećim licima, a ako u nekom momentu budemo morali da ih otkrijemo trećim licima (npr. državnim organima), o tome ćete biti obavešteni i od Vas će biti tražena saglasnost.
Taktik d.o.o. može objaviti informacije opšteg tipa trećim licima, kao što je broj posetilaca sajta, ali ne i podatke pomoću kojih bi se mogao otkriti identitet pojedinca.
Kada pregledate stranice na adresi www.taktik.rs, tom prilikom ne prikupljamo Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona itd.. Međutim, na grupnoj osnovi se mogu prikupljati i pratiti informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, IP adresa, podaci o internet pretraživačima i slični podaci. Takođe, u analitičke svrhe softver sam po sebi može prikupljati podatke o broju poseta.
Taktik d.o.o. preduzima podrazumevane mere predostrožnosti, kako bi se zaštitili podaci korisnika i sprečio neovlašćen pristum Vašim podacima, ali ne odgovara za bezbednostne propuste koji nisu pod našom kontrolom.
Podrazumeva se da korisnik, svojom odlukom da ostavi svoje lične podatke, razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost i privatnost njegovih podataka ne može biti u potpunosti garantovana.
Taktik d.o.o. zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, s tim da svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na našem sajtu.
Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti, kako bi se upoznao sa njenim eventualnim izmenama, a ukoliko korisnik nastavi da koristi naš sajt nakon bilo koje izmene Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.
Za sva pitanja, zahteve i pritužbe u vezi sa Politikom privatnosti i ostvarivanje Vaših prava u vezi sa istim, možete nam se obratiti na e-mail: office@taktik.rs ili na adresu: Surčinski put 1e 11070 Beograd, sa naznakom: licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.